Tukšās stikla taras vērtība izaugs līdz pat faktiskajai veikala cenai bez PVN

Saņemta informācija, ka 2019. gada vidū ir plānots palielināt tukšās stikla taras cenu pieņemšanas punktos līdz pat faktiskajai veikala cenai tikai bez PVN. Tiks pieņemta visa veida stikla tara – alus, vieglā un stiprā alkohola pudeles, kā arī burkas un burciņas. Nododamajai tarai ir jābūt tīrai. Alus pudeles tiks nogādātas atkārtotai uzpildīšanai pie ražotājiem, bet pārējo stikla taru nogādās otrreizējai pārstrādei. ALUS


Stikls ir viens no izplatītākajiem un veselībai draudzīgākajiem iepakojuma materiāliem, taču stikla taras ražošana ir dārga un prasa lielus energoresursus. Bez tam nereti stikls nonāk kopējos sadzīves atkritumu konteineros, kas apgrūtina tā atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. Palielinot stikla taras cenas pieņemšanas punktos, mēs veicināsim stikla šķirošanu ļoti lielos apmēros.Comments