Katoļu mācītājs 5 gadu garumā apmeklēja bordeļus, lai pārliecināt prostitūtas aiziet uz klosteri

Kā pastāstīja garīdznieks, viņš 5 gadu garumā, katras brīvdienas regulāri pavadīja bordeļos, tērējot naudu, kas savākta no ziedojumiem. Apmeklējumu laikā viņš vadīja lekcijas par Bībeles tēmām un centās pārliecināt prostitūtas kļūt par mūķenēm. Rezultātā sievietes sāka ģērbt mūķeņu tērpus un veltīt kalpošanu Dievam.


Velc zemāk raktsa turpinājumam....

„Katru savu gājienu uz bordeli es vērtēju kā misiju. Ļoti svarīgi ir sniegt Dieva vārdu cilvēkiem, kas ir tālu no viņa un pārliecināt viņus vest taisnīgu dzīvi. Cik daudz es esmu iztērējis, neskaitīju. Lai tie būtu tūkstošiem vai miljoniem eiro – galvenais, labais mērķis,” stāsta garīdznieks Vilhelms.

"Katram no mums ir savs mērķis. Tēvs Vilhelms bija izvēlējies smagu misiju - pastāvīgi redzēt daudzas apmaldījušās sieviešu dvēseles. Un ne tikai redzēt, bet arī novietot tās uz pareizā ceļa. Es viņu pilnībā atbalstu un aicinu citus garīdzniekus apmeklēt šādas iestādes. Tā mēs pievēršam pareizajām vērtībām arvien vairāk cilvēku,” paziņoja pāvests.Comments